top of page
Image by Lukas Blazek

המעבדה

פיתוח הכלים שלנו מתבצע ע"י אנשי המקצוע של גשר לעתיד בשיתוף מומחים בתחומים שונים דוגמת תכנון ערים, כלכלה ועוד. הייחוד שלנו נמצא בתמהיל ובאיזון שבין הפעילות בשטח ושילוב אנשי האקדמיה. שילוב ידע מחקרי יחד עם עשייה משמעותית בשטח, מאפשרים לנו לפתח כלים מתקדמים מחד ומבוססי צרכי שטח ותועלות מאידך.

המעבדה - גשר לעתיד
bottom of page