top of page

מעגל החיים - שמים את התושב במרכז

כלי מיפוי פשוט וידידותי למשתמש המאפשר למפות את כלל הגופים והמשאבים הקיימים ברשות \ קהילה , על בסיס פרמטרים נבחרים, דוגמת גיל, מגדר, שכונה ועוד.


למי מיועד מעגל החיים?

  • לרשויות המעוניינות להגביר אימפקט ולתעל משאבים, על ידי חיבור בין מגזרי.

  • לרשויות המעוניינות להגביר את רמת הסנכרון והתיאום בין הפעילויות השונות המתקיימות במרחב.

  • לרשויות בהן פועלת כמות גבוהה של ארגונים מתערבים.

  • לרשויות המעוניינות לשים את התושב במרכז ולוודא שלא "מאבדים" קהלים.


מתי כדאי להשתמש במעגל החיים?

  • לקראת בניית תכנית עבודה שנתית.

  • לקראת התנעת תהליך של גיוס ומיצוי משאבי הרשות.


יתרונות מרכזיים של מעגל החיים

  • כלי נגיש למילוי ובכך מאפשר חלוקת המשימה בין בעלי תפקידים שונים.

  • מתן תמונת היישוב כמערכת אקולוגית – מערכת מורכבת המשתנה תדיר שכל מרכיביה שותפים ומשפיעים עליה. מייצר דימוי ויזואלי ברור ודינאמי לתוצאות המיפוי.

  • מאפשר בסיס להכנת תוכניות לחיזוק חוסן קהילתי\ רשותי ע"י יצירת אימפאקט .

  • מאפשר מבט כולל על פעילות האוכלוסייה תוך מיקוד במעגל החיים של התושב\ת.מצגת מעגל החיים להורדה:

CYCLE
.pdf
הורידו את PDF • 2.81MB

Clich here for the live demo (Hebrew):

Comments


bottom of page