top of page
השותפים שלנו

השותפים שלנו

הפדרציה היהודית של קליבלנד

הפדרציה היהודית בקליבלנד (The Jewish Federation of Cleveland) פועלת לחינוך יהודי בר השגה, תמיכה בישראל וחיבור אנשים חברתית ותרבותית למורשתם היהודית.
תפקידי הפדרציה העיקריים האחרים כוללים תכנון ומחקר קהילתי, יחסי קהילה, פיתוח מנהיגות ותוכניות תכנון וקרנות פילנתרופיות. התוכניות והפעילויות בחו"ל של הפדרציה יוצרות גשרים "חיים" בין יהודים בקליבלנד ליהודים ברחבי העולם. הקהילה פועלת בשותפות עם קהילת עמק המעיינות ובית שאן ב-25 השנים האחרונות ועובדת בשיתוף עם גשר לעתיד ליצירת אימפקט משמעותי של צמיחה בקהילות.

הפדרציה היהודית של קליבלנד
שותפות יחד- הסוכנות היהודית

שותפות יחד (Partnership2Gether) היא תוכנית של הסוכנות היהודית המחברת כ -550 קהילות יהודיות בתפוצות עם 45 אזורי שותפות ישראל. השותפות מסייעת לאזורים בארץ להתמודד עם צרכי החינוך והרווחה המשתנים שלה, תומכת בפיתוח הכלכלי ומאפשרת מגוון רחב של פעילויות לבניית מערכות יחסים. גשר לעתיד פועלת יד ביד עם שותפות בית שאן ועמק המעיינות.

שותפות יחד- הסוכנות היהודית
הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה

הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה (The Jewish Federations of North America JFNA ) מייצגות 146 פדרציות יהודיות ולמעלה מ -300 קהילות רשת, המגייסות ומפיצות יותר מ -3 מיליארד דולר מדי שנה. באמצעותה פועלות תוכניות לתמיכה ברווחה חברתית, שירותים חברתיים וצרכים חינוכיים. תנועת הפדרציה, ביחד עם עשרת העמותות המובילות, מגינה ומשפרת את רווחתם של יהודים ברחבי העולם באמצעות ערכים של תיקון עולם , צדקה וצדק חברתי, ותורה (למידה יהודית).

הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה
קרן רש"י

קרן רש"י, מהקרנות הפילנתרופיות הגדולות והמשפיעות בישראל, פועלת לחיזוק החברה הישראלית וליצירת שינוי בר־קיימא באמצעות קידום מוביליות חברתית בקרב יחידים וקהילות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. פעילותה של קרן רש"י מכוונת להשגת אימפקט משמעותי וארוך טווח על ידי קידום מדיניות תומכת מוביליות חברתית בצד מיזמים חדשניים המתמקדים בבניית יכולות ותשתיות חברתיות וביצירת רצף מענים מלידה לתעסוקה, בייחוד בתחומי החינוך והרווחה. רשת נרחבת של שיתופי פעולה בין־מגזריים עם הממשלה, עם רשויות מקומיות, עם גופים פילנתרופיים ועם המגזר העסקי מאפשרת לקרן הרחבה וביסוס של מודלים שהוכיחו את יעילותם עד להטמעתם במערכת השירותים הציבוריים. בשיתוף עם עתודות צפון וקרן רש"י, פיתחה גשר לעתיד מודל חדשני לתכנית מנהיגות מקומית עירונית.

קרן רש"י
צונאמי

חברת צונאמי הוקמה בשנת 2014 ומאז עוסקת בפיתוח אתרי אינטרנט ומערכת דיגיטליות מתקדמות למגזר העסקי והמוניציפאלי כאחד. דולב הינו בעל תואר ראשון בניהול ומנכ"ל ובעלים של חברת 'צונאמי' וחברת 'מרום', המתמחות בפיתוח מערכות דיגיטליות מתקדמות הפועלות בעשרות רשויות מקומיות בישראל.

צונאמי
bottom of page